Co nas wyróżnia?

Strategia działania Grupy Top Farms wykracza daleko poza samo reagowanie na dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze czy nieprzewidywalność zdarzeń zachodzących w świecie. W naszym proaktywnym podejściu podejmujemy szereg działań mających na celu rozszerzenie naszej działalności z wykorzystaniem ogromnego potencjału naszych zasobów osobowych i technologicznych.

Co nas wyróźnia_maszyna w polu 

Co nas wyróźnia_gleba 

W ramach tych działań, podążamy w kierunku:
 • modelu kontraktacji zewnętrznych
 • doradztwa w ramach programu biologizacji i rolnictwa regeneratywnego
 • rozszerzania działalności handlowej
 • wzmocnienia działania na rynku nowych technologii – połączyliśmy biznes rolny z rynkiem start-upów, powołując spółkę FarmTech
 • budowy centrów kompetencyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, których zadaniem jest optymalizacja procesów i wzmacnianie efektu synergii
Stawiamy na nowatorskie działania. Zrealizowaliśmy projekty związane z:
 • robotyzacją procesu udoju krów
 • budową nowoczesnej hali magazynowej ziemniaków w Pierzchnie oraz magazynu zbożowego w Bogdanowicach-Kolonii - magazyn płaski na 5 tys. ton, przeznaczony do składowania zbóż i rzepaku
 • wymianą sprzętu niezbędnego do produkcji ziemniaków
 • instalacją dwóch sorterów optycznych w dziale ziemniaka - innowacyjne i nowatorskie rozwiązanie, umożliwiające mechaniczne sortowanie jakości ziemniaków poprzez sorter wyposażony w optyczny system kamer, który analizuje parametry jakościowe bulw
 • montażem paneli fotowoltaicznych w Szczodrzykowie i Pierzchnie

W okresie najbliższych dwóch lat będziemy intensywnie pracować nad wdrażaniem kolejnych innowacji technologicznych, takich jak m. in. budowa silosów zbożowych w Szczodrzykowie, inwestycja w linię technologiczną do ekstruzji soi w Głubczycach, laboratorium badania gleby w Opolu.

Co nas wyróźnia_roboty

Co nas wyróźnia_gleba2 

Rolnictwo regeneratywne Top Farms - co to?

Rolnictwo regeneratywne Top Farms to nowy standard dla każdego gospodarstwa.

Intensywnie prowadzone rolnictwo, bez zachowania odpowiednich praktyk, powoduje negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Odpowiedzią na poważne zmiany dla najbliższego otoczenia jest rolnictwo, które uwzględnia wachlarz praktyk łączących produkcję z ochroną i odbudową ekosystemów. Takim rozwiązaniem jest rolnictwo regeneratywne, które prowadzi do zwiększenia bioróżnorodności w glebie.

 

Zasady rolnictwa regeneratywnego Top Farms. 

Kodeks 5C

 

piktogramy_razem_ikony_nazwa

uprawa_piktogram 
Uprawa

Intensywna uprawa zaburza życie biologiczne gleby, dlatego postawiliśmy na uprawę konserwującą - stawiamy na minimalną uprawę gleby, stosując głównie uprawę bezorkową. Głęboko spulchniamy glebę bez odwracania i płytko mieszamy, co sprzyja procesom humifikacji, czyli powstawaniu próchnicy. Dzięki temu gleba staje się jak gąbka, chłonna, by przyjąć każdy, nawet nawalny, opad.

Jedno z ważniejszych mott prosperujących w Grupie Top Farms brzmi:

„Uprawiać tak mało jak się da i tak dużo jak potrzeba”.

 

Wapń

Najważniejszy składnik odżywczy gleby, to klucz do budowania jej żyzności. Poprawia strukturę ziemi, decyduje o jej zwięzłości, o tym ile diesla zużywa ciągnik podczas uprawy i o tym jak swobodnie wrastają w glebę korzenie roślin. Wszystkie działania mające na celu użyźnienie gleby zaczynają się od poprawy jej odczynu (pH). Według potrzeb stosujemy nawożenie wapniowe w postaci wapna kredowego lub wapna cukrowniczego celem uregulowania pH. Chodzi o to, by uzyskać odczyn lekko kwaśny lub obojętny, którym charakteryzują się dobre gleby.

Pamiętajmy, jedno pole drugiemu nie jest równe, odczyn gleby na poszczególnych działkach różni się pod względem pH. Dlatego w naszych spółkach, wykorzystujemy rolnictwo precyzyjne, które pomaga uzyskać szczegółowe informacje o glebie. Dostosowujemy poszczególne elementy agrotechniki, w tym regulowanie pH do zmiennych warunków dzieląc pola na kilkuhektarowe działki, a następnie badamy glebę. Analizy gleby są zresztą wykonywane nie tylko pod kątem jej odczynu.

wapn_piktogram 

wegiel_piktogram 

Węgiel

Materia organiczna, przez znawców traktowana jako serce gleby. Jest jednym z ważniejszych elementów obiegu składników odżywczych, ponieważ bez niej nie ma życia! Zawartość próchnicy decyduje o strukturze gleby, jej pojemności wodnej, czyli zdolności do dostarczania wody roślinom. Materia organiczna to źródło wielu składników mineralnych dla roślin oraz ochrona przed patogenami. Pamiętajmy, że jesteśmy w stanie przywracać zawartość materii organicznej do poziomów z czasów puszczy pierwotnej i tym samym ograniczać negatywny wpływ na ślad węglowy. Stosując powszechne praktyki rolnicze, w skład których wchodzą intensywne zabiegi uprawowe, stosowanie nawozów syntetycznych czy stosowanie pestycydów, przyczyniamy się do wyzwalanie dwutlenku węgla do atmosfery.

Poplony

Rozumiane jako uprawa przyczyniająca się do wzrostu materii organicznej i wzbogacenia glebyMieszanki poplonowe są w stanie spełniać wiele ról w tym samym czasie, dlatego są wydajniejsze niż pojedyncze gatunki, dla przykładu obsługują biologiczne wiązanie azotu, będąc źródłem bioróżnorodności ograniczają populację szkodników, poprawiają przy strukturę gleby poprzez „drenaż korzeniowy”, tłumią chwasty czy też osłaniając glebę przeciwdziałają erozji. Poprzez ścięcie i rozdrobnienie zielonego nawozu późną jesienią dostarczamy glebie cenną materię organiczną, która buduje polowy potencjał wodny gleby tzn. decyduje o możliwościach sorbowania wody przez glebę. Jest to niezwykle ważne! 

poplony_piktogram 

kultura_piktogram (1) 

Kultura

To przede wszystkim wzmacnianie działań chroniących otoczenie pola jako miejsca produkcji bezpośrednio powiązanego interakcjami z sąsiedztwem, w tym kreowanie krajobrazu, ustalanie zmianowania, kontrola zużycia pestycydów, racjonalna gospodarka wodą, nasadzenia drzew czy udział w lokalnych inicjatywach. Od wielu lat współpracujemy z okolicznymi pszczelarzami, obecnie postanowiliśmy również zainteresować się tym zagadnieniem i tak rozpoczęliśmy przygodę z 5 ulami.  W swoich założeniach posiadamy również rewitalizację oczek wodnych, jesteśmy obecnie w okresie budowy kolejnego zbiornika retencyjnego. Wokół zbiorników możemy spotkać wiele rzadkich, chronionych gatunków ptaków wodnych i wodno-brodzących, takich jak np. błotniak łąkowy, czy też rybitwa rzeczna.

Zdrowa gleba to żyzna gleba!

Największą korzyścią dla Ciebie i Twojego gospodarstwa jest TĘTNIĄCA ŻYCIEM GLEBA!

 

 

Rolnictwo precyzyjne Top Farms

Potencjał poszukiwania nowatorskich rozwiązań w Grupie Top Farms ma swoje źródło w ponad 25-letnim doświadczeniu, zdobytej wiedzy i zasobach spółek farmerskich. Kooperacja działań między spółkami produkcji podstawowej i usługowymi przyczynia się do synergii tworzenia rozwiązań, które są sprawdzone w praktyce i gotowe do wdrożenia. Jesteśmy pewni, że wdrażanie do praktyki rolniczej najlepszych i adekwatnych rozwiązań z zakresu innowacyjnych technologii Rolnictwa 4.0 poprawi jakość zasobów takich jak: gleba, woda i powietrze.

Na każdym etapie łańcucha dostaw dla renomowanych międzynarodowych klientów, jesteśmy partnerem, który działa w trzech segmentach operacyjnych: produkcja pierwotna, upstream oraz downstream, budując tam innowacje. Zrobienie pierwszego kroku w stronę Rolnictwa 4.0 i inauguracja cyfrowej rewolucji w zarządzaniu jest już dla Grupy Top Farms historią. Dzięki temu, wyróżnia nas lepsze planowanie pozwalające nam osiągnąć pełen sukces, zwiększyć plony, maksymalnie wykorzystać atuty oraz zachować i zregenerować zasoby naturalne.

3

 

 

precyzyjne

Czym jest rolnictwo precyzyjne?

Rolnictwo precyzyjne stanowi kompleksowy system zarządzania gospodarstwem, dostosowujący elementy agrotechniki do zmiennych warunków na polu, w zależności od ukształtowania terenu, obrysu pola, aktualnego stanu rozwoju roślin czy właściwości glebowych. Niezbędne dane są pozyskiwane i przetwarzane przy wykorzystaniu wysoko rozwiniętych technologii nawigacyjnych i informatycznych.

Dzięki takim działaniom osiągamy wysokie plony o lepszej jakości, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i nakładów pracy oraz co ważne, ograniczeniu skażenia środowiska naturalnego.

Elementy agrotechniki wykorzystujące mapy aplikacyjne w Grupie Top Farms to:

 • określanie optymalnych ścieżek technologicznych na polu
 • zmienny siew i sadzenie (szczególnie ziemniaków)
 • określanie stref zasobności, do określenia miejsc poboru próbek glebowych w celu dalszej diagnozy laboratoryjnej
 • precyzyjne nawożenie, wapnowanie i opryski

1 (1)

 

Ta strona używa plików cookies do prawidłowego działania i monitorowania. W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję dotyczącą plików cookies lub wyłączyć/usunąć je w ustawieniach przeglądarki. Szczegóły związane z wykorzystywanymi plikami cookies i zasadami prywatności zawiera Polityka prywatności i cookies dostępna TUTAJ.