Klauzula informacyjna dla kontrahentów i ich przedstawicieli, pracowników i współpracowników

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w spółce

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w spółce

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych