Model symbiotyczny

Zyskaj więcej w modelu SYMBIOTYCZNYM!

 

Czym jest model SYMBIOTYCZNY?

To model produkcji rolno-spożywczej wypracowany przez ponad 25 lat działalności Top Farms, w którym tworzą się synergie pomiędzy podmiotami rynku rolnego – wiodącym przedsiębiorstwem rolnym i gospodarstwami rodzinnymi. Rolnik podejmując współpracę w zakresie produkcji roślinnej – uprawy zbóż, warzyw lub innych roślin korzysta z zasobów gospodarstwa wiodącego, by podnosić swoją rentowność i efektywność produkcji. Poprzez dostęp do know-how, technologii, usług maszynowych oraz rynku zbytu przedsiębiorstwa wiodącego może optymalizować koszty produkcji i zwiększać swoje dochody.

W największym skrócie, współpraca między wiodącymi, dużymi gospodarstwami a partnerskimi, rodzinnymi firmami to przede wszystkim dobry biznes, który daje szereg korzyści obu stronom.

DJI_0476

Krystian foto 2

W wymiarze ekonomicznym,

gospodarstwo wiodące – Grupa Top Farms, kontraktuje określone płody rolne w gospodarstwie partnerskim, dostarcza środki do produkcji, których rozliczenie następuje po zbiorach, gwarantuje ceny skupu i pewność transakcji handlowej, zapewnia odbiór i składowanie płodów rolnych itd. Z kolei gospodarstwo partnerskie dostarcza płody rolne, świadczy wybrane usługi na rzecz gospodarstwa wiodącego.

W wymiarze technologicznym,

gospodarstwo wiodące zapewnia dostęp do specjalistycznych odmian roślin i doradza w kwestiach agronomii, wspiera wdrożenie biologizacji – czyli metod zwiększających żyzność gleb opartych na dobrych praktykach rolniczych i fundamentach rolnictwa regeneratywnego, a także, w zależności od potrzeb, świadczy specjalistyczne usługi z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu.

mode symbiotyczny 2

model symbiotyczny3 

W sferze społecznej,

gospodarstwo wiodące działa na rzecz rozwoju lokalnych mieszkańców, w tym gospodarstw partnerskich. Top Farms dzięki podejmowanym działaniom biologizacyjnym wpływa na poprawę jakości życia okolicznych mieszkańców oraz na rzecz środowiska naturalnego, chociażby poprzez budowę zbiorników wodnych, które poza funkcją retencyjną i rekreacyjną, są siedliskiem wielu gatunków zwierząt.

Zapraszamy producentów rolnych do współpracy, która rodzi SYNERGICZNE korzyści

i stwarza możliwości rozwoju u boku silnego partnera biznesowego.

 

Ta strona używa plików cookies do prawidłowego działania i monitorowania. W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję dotyczącą plików cookies lub wyłączyć/usunąć je w ustawieniach przeglądarki. Szczegóły związane z wykorzystywanymi plikami cookies i zasadami prywatności zawiera Polityka prywatności i cookies dostępna TUTAJ.