Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

CSR | 25.04.2023
Mała retencja w Jagrol
Rolnictwo jest odpowiedzialne zarówno za ilość jak i jakość wód słodkich. Woda jest podstawowym czynnikiem w produkcji rolnej. Współcześni rolnicy muszą być świadomi zmian klimatycznych, w tym dużych zmian związanych z dostępnością wody.

Rolnictwo jest odpowiedzialne zarówno za ilość jak i jakość wód słodkich. Woda jest podstawowym czynnikiem w produkcji rolnej. Współcześni rolnicy muszą być świadomi zmian klimatycznych, w tym dużych zmian związanych z dostępnością wody.

Działaniem, które należy do praktyk rolnictwa regeneratywnego, a bezpośrednio i namacalnie odbudowuje zasoby wodne jest mała retencja, czyli gromadzenie wody opadowej w okresach nadmiaru jej występowania i użytkowanie w okresach niedoboru.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, spółka Jagrol posiada 70 ha zbiorników retencyjnych wraz z całą infrastrukturą służącą do nawadniania. Profesjonalne zastawki pozwalają gromadzić ok. 450 tys. m³ wody.

Dzięki takiej infrastrukturze Jagrol jest w stanie nawodnić 100% pól uprawianych pod ziemniaki. Warto podkreślić, że stosowanie wód powierzchniowych jest dużo korzystniejsze w porównaniu do wykorzystywania wód gruntowych, gdyż jest tańszym rozwiązaniem oraz wody te są cieplejsze, a zatem rośliny nie dostają szoku termicznego podczas aplikacji.

Charakter i położenie zbiorników oraz ich pozytywny wpływ na mikroklimat spowodowały, że stały się one siedliskiem wielu ptaków wodnych, wodno-błotnych i błotnych. Przyciąga to wielu ornitologów z kraju i zza granicy. Zbiorniki retencyjne stanowią ważny element budowania ekosystemów, pełnią swoją rolę krajobrazową oraz społeczną.

Ta strona używa plików cookies do prawidłowego działania i monitorowania. W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję dotyczącą plików cookies lub wyłączyć/usunąć je w ustawieniach przeglądarki. Szczegóły związane z wykorzystywanymi plikami cookies i zasadami prywatności zawiera Polityka prywatności i cookies dostępna TUTAJ.